Behandling

Posted on

branch of a blossoming tree

Hjerte, ro og nærvær er de vigtigste elementer i mine behandlinger.

I en session trækker jeg på alt jeg har lært igennem årene, men først og fremmest lytter jeg til dig. Jeg lytter med mine ører og med mit hjerte. Derudover lægger jeg meget vægt på at sessionerne foregår i en rolig og tryg atmosfære.

Jeg har erfaring med at afhjælpe mange fysiske gener – f.eks. spændinger/smerter i skuldre og nakke, hovedpine, rygsmerter, underlivsproblemer, føleforstyrrelser og meget andet. Derudover har jeg i mange år beskæftiget mig med behandling af stress samt traumereducerende arbejde. Mental og følelsesmæssig smerte og udfordringer – f.eks. i forbindelse med stress/udmattelse, sorg, angst, overgreb, tab af selvværd, identitetskrise og lignende.

Med mindre en bestemt behandlingsform er ønsket, flyder terapiformerne ofte ind i hinanden, i et naturligt flow. Hvor jeg ud fra min viden og erfaring, anbefaler de behandlinger  jeg finder bedst egnede, til det du ønsker hjælp til.

Alle behandlinger foregår med respekt for den enkeltes grænser og jeg arbejder med høj etik samt under tavshedspligt.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.


Kropsterapi  Læs mere

Mine behandlinger henvender sig til:

  • Dig der ønsker at få afhjulpet en fysisk problematik, f.eks: Smerter/spændinger i kroppen, hovedpine, nakke og ryg problemer, fordøjelses problemer mm.
  • Dig som ønsker at bruge kropsterapi i forbindelse med personlige udfordringer og selvudvikling. Enten som primær terapiform, eller som supplement til anden terapi.
  • Dig der gennemlever svære forandringer og har brug for den trygge og rolige støtte som kropsterapien, med og uden ord, kan være. Dette kan være i forbindelse med; dødsfald, skilsmisse, overgreb, ulykke/sygdom (egen eller som pårørende), stress/udmattelse mm.

I mine behandlinger benytter jeg, udover min indføling;  aku/zonetryk, dybdegående massageteknikker, åndedrætsteknikker, pulserende massage, afspænding, energiarbejde mm.

Behandlingerne tager altid udgangspunkt i den enkeltes situation og behov – og kan derfor variere. Hos nogle vil det være hensigtsmæssigt, med en meget konkret og direkte tilgang til kroppen. Hos andre er der behov for en nænsom og omsorgsfuld tilgang, hvor energiarbejde og healing i højere grad indgår.


Samtale/psykoterapi  Læs mere

Individuel terapi er et samarbejde mellem dig og mig, hvor du er i fokus.

Det foregår som udgangspunkt som en samtale, hvor vi belyser det du ønsker at få hjælp til. Dette kunne være: Tab af selvtillid/selvværd, identitets krise, relations problemer, skilsmisse/opbrud, sorg, stress, angst, personlig udvikling mm.

Mit arbejde som terapeut er bla. at spejle dine tanker, overbevisninger og følelser og du hjælpes til at reflektere samt opdage nye sammenhænge. Ved at udforske dig selv, dine holdninger og værdier, kan blokeringer og fastlåste mønstre få nyt lys og opløses. Jeg støtter dig i at erkende og acceptere dig selv, samt at rumme og forholde dig til det du mærker og føler.

I sessionerne kan forskellige terapeutiske metoder og redskaber tages i brug. Altid med fokus på at give dig mulighed for større indsigt og mere klarhed.

Et terapi forløb udvikler sig efter den enkeltes ønske/behov og vil derfor variere fra person til person.